Reportáž TV Nova z akce roboty 2020

Naše aplikace, vaření kávy, na akci roboty 2020 zaujala i reportérku z TV Nova. Reportáž z akce roboty 2020 můžete nalézt na odkazu níže. Naše video z akce můžete očekávat v příštích týdnech.

https://tn.nova.cz/clanek/vari-kafe-hraji-karty-i-clovece-nezlob-se-brno-hosti-roboti-konferenci.html

Pozvánka na roboty 2020

Jako partneři významné robotické konference ROBOTY 2020 – Trendy v robotizazi 2020, si Vás dovolujeme pozvat na tuto akci, která se uskuteční 28. – 30. ledna 2020 v Brně.

Kromě řady zajímavých řečníků se zde setkáte i našimi roboty a jejich kávovou show.

Po uvedení hesla v poznámce při registraci: „Rob4job“ získáváte slevu 1000 Kč ze vstupného.

Na případné setkání se těší,
Tým Rob4Job

Kolaborativní robot a jeho cena

Ceny kolaborativních robotů jsou většinou stanoveny výrobcem jednotně pro celý svět. Vlastní cena kolaborativního robota, která je se pohybuje kolem 40 tisíc Euro, ale obvykle představuje pouze polovinu ceny celé aplikace anebo celého robotického pracoviště.

Běžné aplikace kolaborativních robotů se většinou pohybují v rozmezí 70 – 80 tisíc Euro. Tato celková cena navíc zahrnuje následující dodatečné náklady:

  • Náklady na vhodný a pro aplikaci specifický uchopovací nástroj (gripper).
  • Náklady na konstrukční práce a výrobu nezbytných úprav pracoviště tak, aby prostředí bylo přátelské operacím robota. Typicky se jedná o nabírací a odkládací plochy, respektive zásobníky pro určitou dobu autonomní práce robota.
  • Náklady na doplnění dodatečných “smyslů” robota – různá optická a mechanická čidla, kamerové systémy apod.
  • Náklady na zabezpečení strojů, které robot ovládá. Vlastní robot má certifikaci kolaborativnosti – tj. pracuje s lidmi ve sdíleném prostoru. Ale pokud robot ovládá např. pneumatický lis, je nutné zabezpečit lis tak, aby nemohlo dojít k úrazu.
  • Náklady na vlastní programování robota. Programování tvoří dvě části – vytvoření logické struktury programu a integrace robota na pracovní místo včetně přesných pozic, indikace síly, světelných podmínek apod.
  • Náklady na testování celé robotické aplikace. Ze zkušenosti platí, že čím více se podaří otestovat “off line”, tj. ve vlastních prostorách integrační firmy, tím nižší jsou celkové náklady na testování.
  • Náklady na vlastní instalaci, integraci a “ostré” testování na konkrétním pracovišti.

V případě, že celková výše investice do vytvoření kolaborativní aplikace je příliš vysoká, je možné celé robotické pracoviště financovat formou RoboTollingu, tj. pronájmu robota na bázi hodinové sazby – obvykle okolo 10 Euro za hodinu práce.

Oproti průmyslovým robotům mají kolaborativní roboti podstatně menší požadavky na prostor a na zabezpečení. Obecně platí, že pokud operaci zvládne kolaborativní robot je jeho použití vhodnější a celková cena nižší.

Pokud kolaborativní robot nezvládne operaci, nejčastěji ze dvou důvodů: a) požadovaný čas operace je nižší než 20 vteřin, b) hmotnost manipulovaného předmětu je více než 10 kg, je vhodnější využití průmyslového robota. Zde je ovšem potřeba počítat s tím, že cena průmyslového robota tvoří zhruba třetinu celkových nákladů projektu.

Pokud chcete vědět víc o procesu integrace robota veškeré informace najdete zde.