Robot v roušce

Proč v době pandemie investovat do průmyslové automatizace?

Jak může vaší firmě pomoct automatizace v případě pandemie?

Roboti = menší zranitelnost výroby

Vývoj v posledních několika týdnech jednoznačně ukázal, jak je současná, globálně velmi propojená ekonomika citlivá na jakýkoliv problém. Zranitelnost výroby především vyplývá ze závislosti na dvou hlavních faktorech:

  1. plynulost dodávek z míst vzdálených od vlastní finální výroby společnosti,
  2. citlivost na plynulý pohyb pracovních sil.

A právě využití kolaborativních robotů vliv těchto dvou faktorů podstatně omezuje. Robotizace umožňuje mít většinu výroby lokálně a snižuje závislost na mobilitě pracovních sil.

Nástup masivního využívání kolaborativních robotů

Výroba se původně přesouvala do regionů s nižšími náklady na pracovní sílu z ekonomických důvodů. Ale tento ekonomický přínos robotizace výrazně snižuje. Náklady na provoz robotizované výroby jsou zhruba stejné kdekoliv na zeměkouli. Měřeno posledním vývojem je skutečně otázkou, zda je výhodné ušetřit v řádu euro-centů na součástku a následně ztrácet v řádech miliónů Euro nutným přerušením výroby z důvodu nedostatku součástek a omezené mobility pracovních sil.

Demonstativně satirický obrázek robota v roušce
Sawyer Andy v roušce připraven na karenténu

Jak pomáhá robotizace v dobách pandemie?

1.    Větší robustnost celého řetězce

Tím, že větší část výroby je v hlavní oblasti společnosti, se podstatně snižuje riziko dopadu globálních problémů, jakými jsou například pandemie, rizika plynoucí z ekologických aktivit (např. omezování dálkové nákladní přepravy), občanské nepokoje v odlehlých regionech, důsledky obchodních omezení a válek apod. Roboti (především ekonomika jejich využívání) umožňují naplno využít trendy on-shoringu – přesunu výroby zpět do regionu, kde probíhá na jednu stranu vývoj a na druhou finalizace výrobků.

2.    Rychlost reakce a komunikace

Se snižováním geografické vzdálenosti mezi jednotlivými částmi výrobního řetězce stoupá rychlost možné reakce. A to i v oblasti vývoje nových produktů, řešení problémů současných produktů, modifikací a úprav podle potřeb zákazníků. Poučení z krize firmy Boeing jednoznačně potvrzuje, že je vždy výhodnější, když výroba, vývoj, vývoj software, testování, a i ekonomické části společnosti od sebe nejsou vzdáleny tisíce kilometrů.

3.    Rychlejší a vhodnější vývoj pracovních sil

Nasazování kolaborativních robotů podstatně mění potřeby na kvalifikaci a dovednost pracovních sil. Namísto “manipulanta s předměty” potřebují firmy, které implementují kolaborativní roboty, dovednosti jako operátor robotů, eventuálně mistr robotů.

Pokud společnost zanedbá tento nový trend, bude mít skutečně velké problémy se strukturou a dovednostmi pracovních sil v horizontu několika let. Přesun výrob do vzdálených míst rozvoj dovedností lokální pracovní síly určitě nepodpoří.

Jednotlivá témata budou podrobněji rozebrána v následujících, postupně publikovaných textech.

A poznámka závěrem, na kolaborativní roboty se karanténa nevztahuje.