Robot v roušce

Proč v době pandemie investovat do průmyslové automatizace?

Jak může vaší firmě pomoct automatizace v případě pandemie?

Roboti = menší zranitelnost výroby

Vývoj v posledních několika týdnech jednoznačně ukázal, jak je současná, globálně velmi propojená ekonomika citlivá na jakýkoliv problém. Zranitelnost výroby především vyplývá ze závislosti na dvou hlavních faktorech:

  1. plynulost dodávek z míst vzdálených od vlastní finální výroby společnosti,
  2. citlivost na plynulý pohyb pracovních sil.

A právě využití kolaborativních robotů vliv těchto dvou faktorů podstatně omezuje. Robotizace umožňuje mít většinu výroby lokálně a snižuje závislost na mobilitě pracovních sil.

Nástup masivního využívání kolaborativních robotů

Výroba se původně přesouvala do regionů s nižšími náklady na pracovní sílu z ekonomických důvodů. Ale tento ekonomický přínos robotizace výrazně snižuje. Náklady na provoz robotizované výroby jsou zhruba stejné kdekoliv na zeměkouli. Měřeno posledním vývojem je skutečně otázkou, zda je výhodné ušetřit v řádu euro-centů na součástku a následně ztrácet v řádech miliónů Euro nutným přerušením výroby z důvodu nedostatku součástek a omezené mobility pracovních sil.

Demonstativně satirický obrázek robota v roušce
Sawyer Andy v roušce připraven na karenténu

Jak pomáhá robotizace v dobách pandemie?

1.    Větší robustnost celého řetězce

Tím, že větší část výroby je v hlavní oblasti společnosti, se podstatně snižuje riziko dopadu globálních problémů, jakými jsou například pandemie, rizika plynoucí z ekologických aktivit (např. omezování dálkové nákladní přepravy), občanské nepokoje v odlehlých regionech, důsledky obchodních omezení a válek apod. Roboti (především ekonomika jejich využívání) umožňují naplno využít trendy on-shoringu – přesunu výroby zpět do regionu, kde probíhá na jednu stranu vývoj a na druhou finalizace výrobků.

2.    Rychlost reakce a komunikace

Se snižováním geografické vzdálenosti mezi jednotlivými částmi výrobního řetězce stoupá rychlost možné reakce. A to i v oblasti vývoje nových produktů, řešení problémů současných produktů, modifikací a úprav podle potřeb zákazníků. Poučení z krize firmy Boeing jednoznačně potvrzuje, že je vždy výhodnější, když výroba, vývoj, vývoj software, testování, a i ekonomické části společnosti od sebe nejsou vzdáleny tisíce kilometrů.

3.    Rychlejší a vhodnější vývoj pracovních sil

Nasazování kolaborativních robotů podstatně mění potřeby na kvalifikaci a dovednost pracovních sil. Namísto “manipulanta s předměty” potřebují firmy, které implementují kolaborativní roboty, dovednosti jako operátor robotů, eventuálně mistr robotů.

Pokud společnost zanedbá tento nový trend, bude mít skutečně velké problémy se strukturou a dovednostmi pracovních sil v horizontu několika let. Přesun výrob do vzdálených míst rozvoj dovedností lokální pracovní síly určitě nepodpoří.

Jednotlivá témata budou podrobněji rozebrána v následujících, postupně publikovaných textech.

A poznámka závěrem, na kolaborativní roboty se karanténa nevztahuje.

Získali jsme certifikaci ISO 9001:2016

Rob4Job získal mezinárodní certifikaci ISO 9001:2016

Náš systém řízení kvality v oblasti robotizace a automatizace získal certifikát ISO 9001:2016 od prestižní organizace TÜV SÜD.

Sken certifikátu ISO 9001 adresovaného pro ROB4JOB. Důkaz o tom, že naše společnost zavedla a používá systém managementu kvality.

Reportáž TV Nova z akce roboty 2020

Naše aplikace, vaření kávy, na akci roboty 2020 zaujala i reportérku z TV Nova. Reportáž z akce roboty 2020 můžete nalézt na odkazu níže. Naše video z akce můžete očekávat v příštích týdnech.

https://tn.nova.cz/clanek/vari-kafe-hraji-karty-i-clovece-nezlob-se-brno-hosti-roboti-konferenci.html

Pozvánka na roboty 2020

Jako partneři významné robotické konference ROBOTY 2020 – Trendy v robotizazi 2020, si Vás dovolujeme pozvat na tuto akci, která se uskuteční 28. – 30. ledna 2020 v Brně.

Kromě řady zajímavých řečníků se zde setkáte i našimi roboty a jejich kávovou show.

Po uvedení hesla v poznámce při registraci: „Rob4job“ získáváte slevu 1000 Kč ze vstupného.

Na případné setkání se těší,
Tým Rob4Job

Kolaborativní robot a jeho cena

Ceny kolaborativních robotů jsou většinou stanoveny výrobcem jednotně pro celý svět. Vlastní cena kolaborativního robota, která je se pohybuje kolem 40 tisíc Euro, ale obvykle představuje pouze polovinu ceny celé aplikace anebo celého robotického pracoviště.

Běžné aplikace kolaborativních robotů se většinou pohybují v rozmezí 70 – 80 tisíc Euro. Tato celková cena navíc zahrnuje následující dodatečné náklady:

  • Náklady na vhodný a pro aplikaci specifický uchopovací nástroj (gripper).
  • Náklady na konstrukční práce a výrobu nezbytných úprav pracoviště tak, aby prostředí bylo přátelské operacím robota. Typicky se jedná o nabírací a odkládací plochy, respektive zásobníky pro určitou dobu autonomní práce robota.
  • Náklady na doplnění dodatečných “smyslů” robota – různá optická a mechanická čidla, kamerové systémy apod.
  • Náklady na zabezpečení strojů, které robot ovládá. Vlastní robot má certifikaci kolaborativnosti – tj. pracuje s lidmi ve sdíleném prostoru. Ale pokud robot ovládá např. pneumatický lis, je nutné zabezpečit lis tak, aby nemohlo dojít k úrazu.
  • Náklady na vlastní programování robota. Programování tvoří dvě části – vytvoření logické struktury programu a integrace robota na pracovní místo včetně přesných pozic, indikace síly, světelných podmínek apod.
  • Náklady na testování celé robotické aplikace. Ze zkušenosti platí, že čím více se podaří otestovat “off line”, tj. ve vlastních prostorách integrační firmy, tím nižší jsou celkové náklady na testování.
  • Náklady na vlastní instalaci, integraci a “ostré” testování na konkrétním pracovišti.

V případě, že celková výše investice do vytvoření kolaborativní aplikace je příliš vysoká, je možné celé robotické pracoviště financovat formou RoboTollingu, tj. pronájmu robota na bázi hodinové sazby – obvykle okolo 10 Euro za hodinu práce.

Oproti průmyslovým robotům mají kolaborativní roboti podstatně menší požadavky na prostor a na zabezpečení. Obecně platí, že pokud operaci zvládne kolaborativní robot je jeho použití vhodnější a celková cena nižší.

Pokud kolaborativní robot nezvládne operaci, nejčastěji ze dvou důvodů: a) požadovaný čas operace je nižší než 20 vteřin, b) hmotnost manipulovaného předmětu je více než 10 kg, je vhodnější využití průmyslového robota. Zde je ovšem potřeba počítat s tím, že cena průmyslového robota tvoří zhruba třetinu celkových nákladů projektu.

Pokud chcete vědět víc o procesu integrace robota veškeré informace najdete zde.

Kolaborativní robot Sawyer a Wecomatic

Námi integrovaný kolaborativní robot Sawyer na videu obsluhuje dva stroje Wecomatic.

Popis aplikace:

Kobot nejprve vyjme díl z námi navrženého zásobníku a ten potom zakládá do stroje. Robot obsluhuje dva stroje najednou, ale jelikož se snažíme našim zákazníkům poskytnout co největší flexibilitu, lze tlačítkem libovolný ze dvou strojů kdykoliv vypnout a robot se bude věnovat pouze jednomu stroji. Robot komunikuje se strojem, takže pouze pošle signál Wecomaticu, aby začal pracovat a přesouvá se ke druhému stroji. Poté, co jsou oba první díly založené, vyndá opracovaný díl, založí nový a pokračuje k odložení dílu do bedny.

Při naplnění obou beden si kolaborativní robot sám dokáže podat další. Pracuje tedy naprosto samostatně. Samozřejmostí jsou čidla pro rozpoznání přítomnosti dílů v zásobníku, odkládacích beden a prázdných beden.

Chcete-li o kolaborativních robotech, konkrétní aplikaci, nebo námi nabízených službách vědět víc, pak neváhejte a napište nám.

ROBOT SAWYER V NEJLEPŠÍCH RUKÁCH

Německá HAHN Group přebírá technologie od Rethink Robotics a posiluje tak svou nabídku v oblasti kolaborativních robotů.

Kolaborativní robot Sawyer získává nyní kromě americké vyspělosti také německou preciznost a spolehlivost.

Mezinárodní lídr v oblasti automatizace a robotiky – HAHN Group – posílila svou pozici na trhu nákupem technologie od amerického průkopníka v oblasti kolaborativní robotiky – Rethink Robotics. Součástí transakce byl nákup všech patentů, ochranných známek Rethink Robotics a SW platformy „INTERA“, která uživatelům umožňuje intuitivní programování kolaborativních robotů.

HAHN Group plánuje další rozvoj nakoupených technologií s cílem jejich propojení s precizním německým inženýrstvím a znalostí průmyslových aplikací. Díky tomu dokáže HAHN Group nabídnout svým zákazníkům vysoce vyspělá kolaborativně-robotická řešení s maximálně spolehlivou obslužností.

S více než třicetiletými zkušenostmi se stovkami úspěšných kolaborativních i standardních robotických řešení – zahrnujícími i poradenství, vývoj a certifikační služby – se HAHN Group řadí k lídrům v oblasti průmyslové automatizace a robotiky. Nyní posílí své portfolio robotických služeb zahrnující integrace (divize HAHN Robotics) a pronájem robotů (divize HAHN RobShare) o třetí divizi „Rethink Robotics“ a vytvoří tak unikátně komplexní a provázanou nabídku.

„Převzetí technologií Rethink Robotics tvoří významný milník pro vývoj našich kolaborativních robotických řešení.“ Řekl Thomas Hahn, generální ředitel HAHN Group. „Tato transakce nám přinese nejen posílení inovativních technologií, ale také přístup k vysoce specializovanému know-how v jedné z nejdynamičtějších oblastí budoucnosti. Máme velkou radost, že se nám podařilo přesvědčit majitele Rethink Robotics aby souhlasili s prodejem technologií kolem „Cobota“ Sawyer a softwarem INTERA,“ pokračuje Thomas Hahn.

O HAHN Group

HAHN Group je složená ze sítě specializovaných společností pro průmyslovou automatizaci a robotická řešení. S vlastními výrobními kapacitami v Číně, Německu, České Republice, Chorvatsku, Velké Británii, Indii, Izraeli, Mexiku, Švýcarsku, Švédsku, Turecku a USA, skupina v současnosti zaměstnává více než 1100 lidí v celkem 19 lokalitách. Její zákazníci, kterými jsou známé společnosti z oblasti automotive, spotřebního zboží, elektroniky a zdravotnických technologií těží z 30-letých zkušeností a špičkového automatizačního know-how. Více informací naleznete na https://www.hahn.group/en

Zdroj: https://www.hahnrobotics.com/en/news/